TOKEN TI 鈦合金跑車夾器
國產的精品
以價位來說 還算可以

型號:tk-br7220
cnc alloy caliper brake
ti hardware
重量約 194gtoken ti 讓我覺得像 zero + frm的合體

這3個品牌都是 鋁合金 本體 鈦合金 螺絲 彈簧零件
重量 2006 zero 166g>2007 frm 180g>2008 token 196g
價錢 2006 zero>2007 frm> 2008 token ti
力道 2006 zero=2008 token ti >2007 frm (純粹個人使用後手感)

By admin

發佈留言